Wszelkie prawa autorskie do grafiki, stanowiącej stempel należą do Agateria Craft.

 

Niniejsza licencja zabrania w szczególności:

 

 1. podawania się za autora grafiki;
 2. wykorzystywania odbitki w sposób obrażliwy, niemoralny lub niezgodny z prawem;
 3. nieodpłatnego rozpowszechniania odbitek na rzecz osób trzecich;
  oddawanie za darmo, udostepnianie, rozdawnictwo candy itp;
 4. cyfrowej obróbki odbitek;
 5. wykorzystywania odbitek stempli do celów komercyjnych, poza warunkami wymienionymi  poniżej.

 

Niniejsza licencja pozwala wyłącznie na:

 

 1. Sprzedaż wyłącznie przez sklepy detaliczne
 2. wykonywanie odbitek w nieograniczonej liczbie oraz ich kolorowanie (wyłącznie przez osobę która zakupiła stempel);
 3. wykorzystywanie odbitek do wykonywania własnych projektów;
 4. sprzedaż oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wyrobów, których częścią składową jest odbitka;

W przypadku prezentowania w Internecie gotowych wyrobów, których częścią składową jest odbitka, wymagane jest podanie źródła jej pochodzenia, wraz z określeniem autora.