Hurtownia Happy Scrap


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Agata Zabłocka 

prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą 

Agateria Craft - Agata Zabłocka

ul.Zapustna 8/100,

02-483 Warszawa

NIP 5221787544

REGON: 381060136

[email protected]
PL29 1020 1185 0000 4802 0275 9785
Kod BIC PKO BP SA: BPKOPLPW

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.happyscrap.eu

 6. SPRZEDAWCA –Agateria Craft - Agata Zabłocka ul.Zapustna 8/100 02-483 WarszawaNIP 5221787544REGON: 381060136

 7. USŁUGODAWCA Agateria Craft - Agata Zabłocka ul.Zapustna 8/100 02-483Warszawa NIP 5221787544 REGON: 381060136

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresemwww.happyscrap.eu

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.happyscrap.eu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

 11. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.happyscrap.eu a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, jak i również korzystająca z subskrypcji Newslettera.

 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.happyscrap.eu oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.happyscrap.eu oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.happyscrap.eu;

 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.happyscrap.eu;

 18. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; 

 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III. SPRZEDAŻ

Marka Happy Scrap prowadzi tylko sprzedaż hurtową.

Do współpracy w celu dalszej odsprzedaży naszych produktów zapraszamy sklepy stacjonarne oraz internetowe z Polski i zagranicy.

Ceny podawane w sklepie są cenami netto.

Minimalne zamówienie 400zł netto.

Minimum 2 sztuki jednego asortymentu

Możliwość zamawiania w cenach hurtowych mają tylko zarejestrowani i w pełni aktywowani klienci.

Dodatkowo jeśli kupisz 24 zestawy stempli otrzymasz darmowy organizer, który pięknie wyeksponuje stemple w twoim sklepie.IV.  ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym należy składać za pomocą formularza rejestracyjnego.

  Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza/zamówienia.

 2. Po dokonaniu rejestracji powiadom nas o tym wysyłajac maila na adres [email protected] W mailu napisz kilka słów na temat swojej działalności: adres sklepu stacjonarnego, adres witryny internetowej, profil działalności.

 3. Po zweryfikowaniu danych aktywujemy Twoje konto – otrzymasz wtedy maila z informacją, że możesz składać zamówienia w naszej hurtowni.

V. WYSYŁKA

Na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem Kuriera InPost, GLS, DHD, TNT (wyboru dokonuje sprzedawca kierując się kosztami)

Koszt wysyłki 15 zł.

Wysyłka zagraniczna

1. Złóż zamówienie w sklepie

2. Zaakceptuj regulamin

3. Formę dostawy wybierz :  Foreign shipment

  Koszt wysyłki za granice podany będzie na maila po zważeniu paczki.

4. Zatwierdź zamówienie

5. Czekaj na wiadomość od nas z propozycją kosztów wysyłki i sposobu płatności.VI. Realizacja wysyłki i zamówień

 1. Zamówienia w sklepie on-line można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Realizacja zamówienia  płatnego przelewem  następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy. 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod linkiem: formularz_odstąpienia_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:                                                                                         

  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VIII. REKLAMACJE

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu objęte są 6 miesięczną gwarancją.

 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza dostępnego w sklepie po zalogowaniu się na swoje konto.

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

 4. Po uznaniu reklamacji wymieniamy produkt na pełnowartościowy lub zwracamy koszt produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta.

 5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu ( i uznaniu) reklamacji.

IX.  INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszystkie dane osobowe klientów podane podczas dokonywania zakupów są poufne i w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.”O ochronie danych osobowych”

 2. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.